Gk7qp1DNYQGDurixnE7FWT3LyBvSK3asrvqSm057
Bookmark

Tolong Carikan Contoh-contoh Pidato Wisuda Dalam Bahasa Jawa ?

Tolong carikan contoh-contoh pidato wisuda dalam bahasa jawa ?

Jawaban 1:

Assalamu'alaikum wr. wb

Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah ugi Bapak - Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi lan rencang - rencang kelas 9 ingkang kula tresnani.

Monggo kito sedaya ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti ingkang maha Agung ingkang sampun maringaken sedoyo nikmat lan kewarasan dateng kito sedoyo dumugi sakmeniko kito sedaya saged kempal wonten ing adicara perpisahan sak manika.
Kula, wakil saking rencang - rencang kelas 9 ngaturaken maturnuwun ingkang sak ageng-agengipun kagem Bapak / Ibu Guru ingkang sampun mbulawantah kulo lan sak konco-konco dateng pawiyatan menika ingkang dangunipun tigang warsa.

Mboten keraos kolo lan rencang sebrayat sampun ngelampahi ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan mriki. Wonten ing adicara menika, kulo kiyambak tuhu rencang - rencang nyuwun agenging pangapunten sangking Bapak / Ibu guru amargi wonten ing tigang warso ngangsu kawruh wonten pawiyatan mriki kulo lan sak rencang mebo menawi gadhah kalepatan ingkang dipun sengojo lan mboten disengojo. Mugi - mugi Bapak / Ibu guru kerso ngapuntenaken sedoyo kelepatan kulo lan rencang - rencang.

Satuhunipun kulo lan sak konco awrat sanget badhe nilaraken pawiyatan menika amargi sedoyo ingkang wonten dateng mriko sampun kados sederek lan kaluargo. Namung amargi kulo lan rencang - rencang kedah nglanjutaken ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan ingkang luwih inggil, kulo lan rencang - rencang kedah saget dening ikhlas nilaraken pawiyatan menika.

Kadosipun sampun cekap anggenipun kulo matur. Bilih menawi wonten kalepatan kulo nyuwun agenging pangapunten.

Wasslamu'alaikum wr. wbPertanyaan Terkait

jawab ini  1. sebutkan telu judul novel asli kasustran modern 2. sebutkan pitu unsur intrinsik cerita gancaran  3. apa tegese unsur intrinsik lelewane basa utama busana basa 4.unsur unsur wawancara iku ana papat, sebutna 5. unggah-ungguh wawancara iku ana papat , sebutna 6. sebutno kesenian kebudayaan tradisi jawa timur  7. gaweo tuladha ukara mawa ater ater tri purusa papat wae  8. tulisen nganggo aksara jawa  -rawerawe rantas malang malang mutung -sunan ampel ing surabaya , sunan giri ing gresik   terimakasih 

Jawaban 1:

Maaf saya bukan orang jatim


Apa ngoko alus dari kowe mau teka kene numpak apa ?

Jawaban 1:

Ngoko alus:jenengan wau dugi mriki nitih nopo?
krama alus : panjenengan wau tindak mriki nitih napa?
ini setau saya maaf kalau salah


mobah musike paraga kanthi dadakan manut situasi lan kondisi jroning main drama diarani ... a. audience b. improvisasi c. flashback d. montase

Jawaban 1:

Improvisasi
semoga membantu :)

Jawaban 2:

B.inprovisasi.....
semoga'benar


Apa tugas pepunden dalam acara midodareni ? (bahasa jawa)

Jawaban 1:

Pesambut dalam suatu acara


Buduk itu apa? tolong di jawab

Jawaban 1:

Kata buduk itu ada dalam bahasa Indonesia, yang dalam bahasa Sunda disebut budug. Buduk atau yang dalam bahasa Sunda disebut budug, artinya adalah borok, atau penyakit kulit seperti kusta dan sebagainya. Tapi dalam bahasa Sunda, budug adalah penyakit kulit biasa, seperti korengan, yang tidak separah kusta.

Dalam bahasa Sunda juga ada kata "budak". Budak artinya adalah anak. Barudak dalam bahasa Sunda artinya adalah anak-anak. Dalam bahasa Sunda juga ada istilah yang disebut "kaulinan budak" atau "kaulinan barudak" yang artinya adalah permainan anak-anak.


Tulis kan puisi dalam bahasa makassar ?

Jawaban 1:

OOO  AMMAKKU….TAU  AMMALLAKSUKANGKUPA’ROKO CERAKKU
OOO  AMMAKKU….IKAU BULAENG ATINGKUKAU SINARAK ATINGKUNUSINGARRI TALLASAKKU

OOO  AMMAKKU….IKAU GURU MALOMPO RI TALLASAKKUKA IKAU MI ANTU ANGNGAJARIABATTU RI KODI NA BAJIKA
OOO  AMMAKKU….IKAU BENTENG MALOMPO RI TALLASAKKUKA  IKAU MI ANTU ANJAGA A BATTU RI KODIA

OOO  AMMAKKU….IKAU ANGING MASARRO MABAJIKA IKAU MI ANTU ANNGERANG DINGIN RI ATINGKUKA IKAU MI ANTU SANGNGING MANGNGERANG KANA MABAJI
OOO  AMMAKKU….KA IKAU NAKUNIAKA IKAU NAKU CARA’DEKA IKAU NAKU’ MATU-MATUTENAMO POLE KANA MABAJI LAKUPAU MANGE RIKAUPASSANGNGALINNA KANA TERIMA KASI LOMPOKU MANGE RIKAU AMMAK

OOO  AMMAK….

OOO  AMMAK….

OOO  AMMAK….SINGARA  ATINGKU..


Teks berita dalam bahasa jawa  

Jawaban 1:

Suharjono HK Spd, Unggul ing pilkades Trimulyo

Orator:
Suharjono HK, Spd (55 taun) warga dhusun Balong Trimulyo Sleman, kasil unggul ing pilian Kepala desa (Pilkades) Trimulyo kecamatan Sleman, Minggu (22-2-2009) kepungkur. Suharjono (nomor urut 2) kasil ngumpulake 2.366 suwara ngungguli calon lurah liyane yaiku Bambang Basuki Ilyas kang mantan lurah Trimulyo (nomor urut 1) saka dhusun Kepitu antuk 1.393 suwara, lan Untung P (nomor urut 3) uga saka dhusun Kepitu antuk 1.865 suwara.

Narator:
Katrangan saka panitia Pilkades mratelakake, gunggunge pemilih ing Trimulyo wong 6.979, dene kang ngelonipilihan wong 5.713. Saka gunggung kasebut, suwara kang gugur ana 501 suwara. Dene kang ora teka coblosan ana 1.266 warga. Pilkades diadani ing 18 pedhukuhan iya 18 TPS (Tempat Pemungutan Suwara)
Suharjono HK, terpilih minangka lurah Trimulyo kanggo periode taun 2009-2015 (6 taun), bakal ngganteni Bambang Basuki Ilyas. Suharjono kang uga karyawan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sawise kepilih lurah ngandharake bakal ngajokake pensiun. Suharjono kang ing desane dikenal minangka ketua BPD Trimulyo mratelakake, yen menange ing Pilkades mujudake kemenangane masyarakat Trimulyo.” Insya Allah, aku bakal nuhoni amanah warga Trimulyo kanggo ngabdi minangka lurah desa,” pratelake.
Sauntara kuwi, ing wektu kang bebarengan pilkades ing wilayah sleman uga digelar ing desa Tridadi. Lurah lawas Kabul Mudji Basuki warga dhusun Beran Kidul kasil menangake pilihan kanthi antuk 4.534 suwara, ngasorake H Mulyatno, BSc warga dhusun Pangukan kang antuk 3.408 suwara. Pilkades Tridadi diadani ing 20 TPS kang ana ing saben padhusunan ing Tridadi. [Ismadi]

Jawaban 2:

warta teks.
semoga bermanfaat !


Tegese abang branang

Jawaban 1:

Warna yang kuat..indah 

Jawaban 2:

Warna merah yang sangar kuat warnanya


Contoh drama tentang tri hita karana ?

Jawaban 1:

TRI HITA KARANA ITU CERITA RAKYAT


Tolong ubah ke bahasa cirebon ya!!!                nilai sebuah prestasi
siang malam kau belajar
tanpa kenal lelah
dengan giat belajar
akan tercapailah cita-citamu
tak sia-sia usahamu
prestasi akan kau dapatkan
pasti ada manfaatnya
walau mungkin sepele bagi orang lain
tapi bagimu itu adalah prestasi
yang berharga
yang pernah kau dapatkan
kau tetap terus belajar
di dalam pikiranmu
hanya terpatri dan terpilar
agar menjadi orang yan sukses

Jawaban 1:

Nilaie prestasi awan bengi sampean belajar mboten kenal pegel sareng giat belajar bade kecapai cita-cita sampean mboten sia-sia usaha sampean prestasi bade sampean dapatken pasti ano manfaate walau mungkin sepele jare wong sejen tapi bagi sampean niku adalah prestasi kang berharga kang pernah sampean dapatken sampean tetap terus belajar teng jero pikiran sampean cuman terpatri lan terpilar supados dadi tiyang sing Sukses