Gk7qp1DNYQGDurixnE7FWT3LyBvSK3asrvqSm057
Bookmark

latuiku Tansah Murup.Latutegese.....

 latu iku tansah murup.
latu tegese.....

Jawaban 1:

Latu iku tegese Awu..
Jawaban 2:

suwek tansah murup sparks.
tegese sparks .....
jawaban bisa dadi kamera sparks tegese

artinnya api selalu sorot.
api berarti .....
jawabannya api berarti kamera

semoga membantu..  :)


Pertanyaan Terkait

Lolong lemesna ?
nasehat lemesna ? 
pelong lemesna ?

Jawaban 1:

1. Kecap lemesna tina lolong biasana sok digunakeun gaya basa rautan atawa gaya basa eufimisme. Gaya basa rautan nyaeta gaya basa ku ngahalusan kecap nu aya, sabab lamun make kecap nu aya dianggap tabu atawa kurang pantes. Kecap lolong halusna ku ngagunakeun gaya basa rautan nyaeta "teu ningali".

2. Kecap lemesna tina nasehat nyaeta piwuruk atawa pituah.

3. Kecap halusna tina pelong nyaeta teuteup. Kecap halusna tina melong nyaeta neuteup. Kitu oge kecap papelong-pelong kecap halusna jadi pateuteup-teuteup.


Di ciamis  kidul aya basisir......

Jawaban 1:

Nyaeta basisir pangandaran

Jawaban 2:

>.Besisir patai atuh pangandaran


Di ciamis kidul aya basisir .......

Jawaban 1:

Teu apal dek mah lur


Di ciamis kidul aya basisir .......

Jawaban 1:

Kategori Soal : Bahasa Sunda
Kelas : - (SMP)
Pembahasan :

Di Ciamis kidul aya basisir Pangandaran. Basisir Pangandaran teh mangrupa tempat wisata anu utama di wewengkon Jawa Barat. Basisir Pangandaran sering didatangan ku para wisatawan lokal atawa mancanagara sabab ombak laut Pangandaran kawilang henteu gede, sok loba wisatawan anu arulin jeung nojay di basisir Pangandaran.

Daerah-daerah wisata anu aya di sabuderan Pangandaran nyaeta saperti basisir Batu Hiu, basisir Pananjung, cagar alam, Cukang Taneuh anu katelahna Green Canyon, basisir Batu Karas, jeung sajabana ti eta. Kota Pangandaran asalna mah mngrupa bagean ti Kabupaten Ciamis, tapi ayeuna mah Pangandaran geus jadi kota kabupaten anu misah ti Ciamis.


Abdi kunaon kitu nya aya aya wae ai anjen isuk kan weh m

Jawaban 1:

Duka atuh kirang terang.
Upami pertanyaana maksadna naon nya?


tolong dong krama madya dan krama inggilnya "tadi malam pak rt meminta warga untuk bersiap kerja bakti di akhir pekan'  

Jawaban 1:

Karma madya  :
wau dalu bapak rt nedha warga konjuk njagi nyambut damel bektos ing akhir pana     
Krama inggil  :
wau dalu bapak rt nyuwun warga kagem njagi nyambut damel bektos teng akhir pana

Jawaban 2:

Sebenarnya krama madya sama krama inggil itu sama, jadi kalimatnya menjadi wau ndalu pak rtnyuwun wonten para warga supados gugur gunung wonten dinten minggu/akhir pena


Apa tegese pepindahan

Jawaban 1:

Pepindhan yaiku ukara kanggo ngumpamakake utawa mindhakake apa bae kang tegese emper-emperan. Dene tembung kang dienggo ing pepindhan yaiku : kaya, kadi, kadya, lir, pendah, pindha, prasasat, lan dasanamane tembung iku mau.

Jawaban 2:

Perpindahan sudut= delta teta
perpindahan linear= delta s


terjemahan bahasa sunda ke indonesia, antara lain : dulang, balincong, patik, waluku, garit, ngarambet, ngawuluku, ngagarit

Jawaban 1:

Kalau dulang paragi sangu,ngawuluku teh ngabajak sawah make munding


Contohkan geguritan tema guru

Jawaban 1:

Ibu 

Pangandikanmu
Tumindakmu
Kabeh ngemu pitutur luhur
Luwih luwih tresanmu Ibu
Tresna kang tan bisa den ukur
Tresna kang tansah sempulur
Mula Ibu
Aku putramu
Amung sumanggem
Sumungkem lan tansah ngesthi dhawuhmu Ibu
Awit ya ana samparanmu Ibu
Swargaku 

sumber: Panjebar Semangat

Jadikan yg terbaik yaa :)

Jawaban 2:

Kagem guruku

aku kelingan panjenengan 
amarga dudu geni arane
yen ubale ora ngobori lakuku
minyak pepetenging kaweruh
cubluk ngelakoni kang sarwa ora gathuk
tumrap pitutur, nalika kudu digugu
tumrap piwulang, nalika kudi ditiru

wengi kuwi ketemuku
ana satengahing sujud
nanging, apa panjenengan
ya tansah ngelingi aku
amarga dudu geni arane 
yen ubale ora diparengake 
ngobori lakuku 

semoga membantu dan menjadi jawaban terbaik :) 


Contoh surat pribadi bahasa jawa

Jawaban 1:

Contoh surat pribadi bahasa jawa yaituMalang, 21 Juni 2019Kanggo koncoku Budi,Assalamualaikum wr.wbBudi, piye kabare? wes 3 wulan ora krungu kabarmu, liburan sekolah aku arep balek neng malang, engko awak e dewe iso main sepeda bareng, bal-balan bareng karo mancing neng kali. yo wis yo, Salam karo kluargmu. wassalammualaikum wr.wbKoncomu,Dimas.Penjelasan:Surat pribadi adalah surat yang ditulis dengan tujuan pribadi, surat ini sifatnya tidak resmi, dan bisa ditujukan kepada siapapun yang dianggap pribadi, misalnya untuk teman, keluarga, saudara atau bahkan teman dekat.Pelajari lebih lanjutMateri tentang bagian-bagian surat dalam bahasa jawa brainly.co.id/tugas/225363Materi tentang struktur surat bahasa jawa brainly.co.id/tugas/2364012Materi tentang tugas administrasi dalam surat menyurat brainly.co.id/tugas/17343936---------------------------Detil JawabanKelas : 8Mapel : Bahasa JawaBab :Kode :