Gk7qp1DNYQGDurixnE7FWT3LyBvSK3asrvqSm057
Bookmark

Larangan Larangan Haji Dan Umrah

Larangan larangan haji dan umrah

Jawaban 1:

-berburu atau membunuh hewan kecuali hewan berbahaya
-mencabut tumbuhan yang tumbuh sendiri
-membawa atau membuang tanah atau batuan di tanah suci
-memungut barang yg di temukan kecuali untuk dikembalikan
-dilarang melakukan jima' (bersegama)
-memotong kuku atau menghilangkan rambut

Jawaban 2:

~ tidak menutupi aurat bagi perempuan
~ memotong kuku,rambut
~ berbuat zina di mekah
~ mengotori ka`bah pada waktu beribadah


Pertanyaan Terkait

Tuliskan ikhfa,idhar,idgam,iqlab yang terdapat pada surah Al Humazah

Jawaban 1:

Idgham=ayat 2, dan ayat 9
ikhfa= -
idzhar=-
iqlab= ayat 4


Contoh sikap tawakal yang benar ?

Jawaban 1:

Pasrah kepada Allah setelah melakukan usaha dengan sebaik baiknya. karena apa yang telah ditentukan oleh Allah merupakan yang terbaik bagi umatnya. Allah selalu punya rencana yang indah.

Jawaban 2:

Berusaha dengan maksimal terlebih dahulu, dan ingat untuk selalu berdoa.
setelah kau telah berusaha secara maksimal maka kau boleh bertawakkal.

maaf kalau salah :)


10 persamaan Nabi dan Rasul????

Jawaban 1:

Persamaan Nabi dan Rosul :

1) orang yg terpilih
2) laki"
3) menerima wahyu dari Allah
4) ta'at kpd Allah
5) memiliki sifat terpuji
6) amanah
7) shiddiq
8) rajin ibadah
9) dapat dijadikan teladan
10) selalu menghindari perbuatan tercelah

perbedaannya :

perbedaannya hanya 1 yaitu jika Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri , jika rosul menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan pada umatnya  


Tabel tentang hukum nun mati/tanwin dan contoh bacaannya

Jawaban 1:

1. Hukum Bacaan Nun Mati/ TanwinNun mati atau tanwin (ـًـٍـٌ / نْ) jika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyyah, hukum bacaannya ada 5 macam, yaitu:

Izhar  (إظهار)Izhar artinya jelas atau terang. Apabila ada nun mati atau tanwin (ـًـٍـٌ / نْ)bertemu dengan salah satu huruf halqi (ا ح خ ع غ ه ), maka dibacanya jelas/terang.

Idgham  (إدغام)Idgham Bighunnah (dilebur dengan disertai dengung)Yaitu memasukkan/meleburkan huruf nun mati atau tanwin (ـًـٍـٌ / نْ) kedalam huruf sesudahnya dengan disertai (ber)dengung, jika bertemu dengan salah satu huruf yang empat, yaitu: ن م و ي

Idgham Bilaghunnah (dilebur tanpa dengung)Yaitu memasukkan/meleburkan huruf nun mati atau tanwin (ـًـٍـٌ / نْ) kedalam huruf sesudahnya tanpa disertai dengung, jika bertemu dengan huruf lam atau ra(ر، ل)

Iqlab  (إقلاب)Iqlab artinya menukar atau mengganti. Apabila ada nun mati atau tanwin (ـًـٍـٌ / نْ) bertemu dengan huruf ba (ب), maka cara membacanya dengan menyuarakan /merubah bunyi نْ menjadi suara mim (مْ), dengan merapatkan dua bibir serta mendengung.Ikhfa  (إخفاء)

Ikhfa artinya menyamarkan atau tidak jelas. Apabila ada nun mati atau tanwin(ـًـٍـٌ /نْ) bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15 (ت ث ج د ذ س ش ص ض ط ظ ف ق ك ), maka dibacanya samar-samar, antara jelas dan tidak (antara izhar dan idgham) dengan mendengung.

2. Hukum Bacaan Mim MatiMim mati (مْ) bila bertemu dengan huruf hijaiyyah, hukumnya ada tiga, yaitu:ikhfa syafawi, idgham mim, dan izhar syafawi.

Ikhfa Syafawi  (إخفاء سفوى)Apabila mim mati (مْ) bertemu dengan ba (ب), maka cara membacanya harus dibunyikan samar-samar di bibir dan didengungkan.

Idgham Mimi  ( إدغام ميمى)Apabila mim mati (مْ) bertemu dengan mim (م), maka cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasyidkan dan wajib dibaca dengung.Idgham mimi disebut juga idgham mislain atau mutamasilain.

Izhar Syafawi  (إظهار سفوى)Apabila mim mati (مْ) bertemu dengan salah satu huruf hijaiyyah selain huruf mim (مْ) dan ba (ب), maka cara membacanya dengan jelas di bibir dan mulut tertutup.

Jawaban 2:

Ada 5 ,,, idhm bigunnah ,, idhm bilaghunah,,iqlab... idhzar ,,, ikhfa


APA DALIL DALIL TENTANG KHULAFAUR RASYIDIN

Jawaban 1:

عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِيْ اخْتِلاَفاً شَدِيْدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَاْلأُمُوْرَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ (رواه ابن ماجه) “Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan mendengar serta taat (kepada pemimpin) meskipun ia seorang budak hitam. Dan kalian akan melihat perselisihan yang sangat setelah aku (tiada nanti), maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa’ rasyidin mahdiyyin (pemimpin yang lurus dan mendapat petunjuk), gigitlah ia dengan gigi geraham (berpegang teguhlah padanya), dan jauhilah perkara-perkara muhdatsat (hal-hal baru dalam agama), sesungguhnya setiap bid’ah itu kesesatan” (HR. Ibnu Majah. Hadis senada diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ahmad).  semoga membantu


Perilaku apa yang dapat diterapkan dari malaikat atid

Jawaban 1:

Menjauhi niat buruk , perkataan kotor , perbuatan jelek dan menjauhi perilaku tercela

Jawaban 2:

Melaksanakan perintah allah dan menjauhi larangan-NYA


Lawan Dari takabbur?

Jawaban 1:

Takabur adalhsifat tinggi hati jadi lawannya

Rendah Hati atau juga sering disebut dengan Tawaddhu .

semoga membantu :)

Jawaban 2:

Syukur.............

smga membantu........:)


Kapan mad thabi'i tidak berfungsi?jelaskan!

Jawaban 1:

1. ketika fathah tidak bertemu dgn alif
2. ketika kasrah tidak bertemu dgn ya
3. ketika dammah tidak bertemu dengan wau
maaf klo slah :)

Jawaban 2:

Pengertian mad menurut bahasa adalah panjang. Adapun di dalam ilmu tajwid, mad digunakan sebagai istilah yang berarti bacaan yang harus dibaca panjang berdasarkan syarat dan ketentuan yang tertentu. 
Huruf mad ada tiga, yaitu1. alif     (ا) bertemu huruf yang sebelumnya berharakat fathah.2. ya’     (ي) sukun bertemu huruf yang sebelumnya berharakat kasrah.3. wawu (و) sukun bertemu huruf yang sebelumnya berharakat dammah.
Menurut jenisnya, hukum bacaan mad terbagi menjadi 2, yaitu mad tabi’i (mad asli) dan mad far’i (mad yang bercabang). Adapun untuk cabang-cabang bacaan mad terdiri dari 14 cabang.
1. Mad Tabi’iMad tabi’i disebut mad juga asli, yaitu memanjangkan bacaan huruf-huruf Al-Qur’an satu alif atau dua harakat. Apabila membaca Al-Qur’an satu harakat berarti pendek, maka selebihnya adalah bacaan Mad. Mad menurut aslinya adalah bacaan yang melebihi satu harakat dari bacaan yang pendek.


Bahasa arabnya '' tunggu sbentar y saya mau makan " ?

Jawaban 1:

انتظر لحظة، أريد أن آكل (maaf gak tau gimana cara pengucapannya)

Jawaban 2:

انتظر لحظة نعم أريد أن آكل
Artinya :
Tunggu sebentar ya saya ingin makanSurat al insyiqaq diturunkan dimana?sama bahasa arabnya hotel apa?

Jawaban 1:

Surat al insyiqaq diturunkan di Mekkah

bahasa arab dari hotel adalah الفندق

Jawaban 2:

Al insyiqaq temasuk surah makkiyah. hotel= الفندق