-->

Bodo Lemesna ?Hitut Lemesna ?Montong Lemesna ?Deleng Lemesna ?

Post a Comment

Bodo lemesna ?
hitut lemesna ?
montong lemesna ?
deleng lemesna ?

Jawaban 1:

1. Bodo sinonimna belet, tapi bodo teu aya kecap lemesna. Biasana, pikeun ngalemesan kecap bodo, sok digunakeun gaya basa eufimisme atawa gaya basa rautan, gaya basa rautan tina kecap bodo nyaeta "kirang". Conto kalimahna : "Muhun eta murangkalih teh di sakolana rada kirang", "rada kirang" sarua hartina jeung "rada bodo".
2. Hitut lemesna bobos.
3. Montong sinonimna ulah jeung entong, tapi montong teu aya kecap lemesna. Kecap lemes pikeun montong sok biasa digunakeun "teu kenging".
4. Deleng lemesna teleng atawa juling.

Jawaban 2:

Bodo lemesna bodoh
Hitut lemesna bobos
deleng lemesna menceng


Pertanyaan Terkait

Apa yg dimaksud tembung lingga???

Jawaban 1:

Tembung lingga adalah kata dasar. Contoh : pangan, adus, turu


Asal keroncong itu dari mana.???

Jawaban 1:

Keroncong itu dari betawi ;)

Jawaban 2:

Asal keroncong berasal dari bangsa portugis yang memakai alat musi sperti ukulele , aat musik tersebut mengeluarkan bunyi crongg...crongggg.....
sehingga di sebut alat musik keroncongg
keroncong sekarang menjadi ciri khas bangsa indonesia

semoga bermanfaat :)


Ukara andharan itu apa

Jawaban 1:

Ukara andharan (ukara citra) yaitu ukara kang ngandharake sawijining kedadeyan utawa prekara marang wong sing diajak guneman, bab sing digunem upamane: nyritakake bab-bab kang mentas, dirungu, diwaca, dideleng, rinasa, menehi wawasan, pitutur, nirokake gunem lan liya-liyane.


Ada yang tau gak,lanjutan dari parikan (b.jawa) tempe ya dibacem ?

Jawaban 1:

Tempe ya dibacem
ojo macem-macem


Jawaban 2:

Pertanyaan aneh amat munkin jawaban nya tempe yg di oseng


Bahasa indonesianya : ngorehan (bahasa sunda)

Jawaban 1:

Ngorehan= mencari-cari/mencari


Abdi kunaon kitu nya aya aya wae ai anjen isuk kan weh m

Jawaban 1:

Duka atuh kirang terang.
Upami pertanyaana maksadna naon nya?


gawea ukara nganggo tembung saroja  1. Japa mantra 2. Edi peni  3. Bala kuswa. 4. Jalma manungsa  5. reka daya 

Jawaban 1:

1.Japa mantrane wong sukses iku opo to ?
2.Bocah sing liwat iku mau kelakuane edi peni banget .
3.Sakjane aku ya pingin dadi bala kuswa kanca - kanca kabeh .
4.Sing manggon ana wit sing gedi iku dudu jalma manungsa .
5.Nek pingin mulya uripe ya kudu gelem reka daya .
moga bener :)Bagaimana langkah-langkah membuat deskripsi benda dalam bahasa indonesia  

Jawaban 1:

1. jelaskan nama benda 2. jelaskan bentuk benda 3. jelaskan benda terbuat dari bahan apa 4. jelaskan kegunaan/manfaat benda 5. bagaimana asal muasal/sejarah benda 6. buatlah kesimpulan maaf jika ada kesalahan :) semoga bisa membantu :)

Jawaban 2:

Amati baik-baik benda yang akan kita deskripsi, cari ciri khas & kegunaan dari benda tsb, lalu tuliskan.


Contoh surat untuk teman dalam bahasa jawa

Jawaban 1:

Mugi Katur
Ingkang Kinabekten Slamet Saputra
Ing Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Ingkang sareng kaliyan serat punika, kula pun wayah ngaturi pirsa bilih awit saking berkah pangestunipun bapak, kulawarga ing Semarang pinaringan kasarasan miwah kawilujengan Mugi-Mugi bapak lan Kulawarga ing Yogyakarta semantena ugi. Kajawi saking punika, keparengan matur bilih Bab Semesteran I ajeng dianakake Minggu kapindo wulan Desember 2010 lan mbayarake biaya gotong-royong kangge sekolahan yaiku Rp. 125.000,00 biaya gotong-royong wau ajeng dibayarake tanggal 30 November 2010. Mugi-Mugi kula saget nggarap Bab Semesteran I lan kula ajeng ngatosake doa restu kaleh bapak lan sak kaluwarga supoyo kula saget nggarap lan kula bisa ngasto nilai apik.

Wasana cekap semanten rumiyin atur kula nyuwun pangapunten sedaya sembah sungkem saking kula ing Semarang

Matur Nuwun,

Wassalamualaikum Wr.Wb

Sungkem Kula,


(Vitra Adi Guna Saputra

Jawaban 2:

Contoh surat dalam bahasa jawa dengan baik dan benar
Mugi Katur
Ingkang Kinabekten Slamet Saputra
Ing Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Ingkang sareng kaliyan serat punika, kula pun wayah ngaturi pirsa bilih awit saking berkah pangestunipun bapak, kulawarga ing Semarang pinaringan kasarasan miwah kawilujengan Mugi-Mugi bapak lan Kulawarga ing Yogyakarta semantena ugi. Kajawi saking punika, keparengan matur bilih Bab Semesteran I ajeng dianakake Minggu kapindo wulan Desember 2010 lan mbayarake biaya gotong-royong kangge sekolahan yaiku Rp. 125.000,00 biaya gotong-royong wau ajeng dibayarake tanggal 30 November 2010. Mugi-Mugi kula saget nggarap Bab Semesteran I lan kula ajeng ngatosake doa restu kaleh bapak lan sak kaluwarga supoyo kula saget nggarap lan kula bisa ngasto nilai apik.

Wasana cekap semanten rumiyin atur kula nyuwun pangapunten sedaya sembah sungkem saking kula ing Semarang

Matur Nuwun,

Wassalamualaikum Wr.Wb

Sungkem Kula,


(Vitra Adi Guna Saputra)


Berikan 25 contoh kalimat yg memakai macam-macam kata dari tembung seroja

Jawaban 1:

1. Sanak sedulur 2. Tanggateparo 3. Was sumelang 4. Lara lapa 5. Terang tarwaca 6. Dhawuh timbalan 7. Wadya bala 8. Andhap asor 9. Tumpang tindhih 10. Gagah prakosa 11. Tambal sulam 12. Duga kira 13.Tepa slira 14. Edi peni 15. Adi luhung 16. Gulung koming 17. Angkara murka 18. Babak belur 19. Bagas waras 20. Bala kuswa 21. Bagas waras 22. Colong jupuk 23. Gandes luwes 24. Jalma manungsa 25. Japa mantra

Jawaban 2:

Saya contohkan dikit aja.. tembung saroja adalah pengulangan penggabungan dua kata yang bermakna sama. seperti gagah prakosa, abang mbranang, dan sebagainya....


Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter