Gk7qp1DNYQGDurixnE7FWT3LyBvSK3asrvqSm057
Bookmark

Ada Yang Bisa Membuat Berita Di Tv Tapi Menggunakan Bahasa Jawa

Ada yang bisa membuat berita di tv tapi menggunakan bahasa jawa

Jawaban 1:

apik esuk
kula: ............
dilapurake saka Jawa Tengah sing ana lindhu dhuwur kekuatan ing 25 Januari 2013
akeh bangunan nandhang karusakan watara

aku ngomong matur nuwun

Jawaban 2:

Sugeng siang!
Salam ing pamirso ing ngarep
salah siji saka tv ngandhani kula sing bilai banjir ing Jakrta ora liwat nganti banjir durung subsided saiki uga banjir ing Jakarta, utamané saiki akeh penyakit kayata jamur, typhoid, diare, etc
aku ngomong mungkin migunani,
syafaati Desa Kalangan melaporran saka metro tv, thanks


Pertanyaan Terkait

Aku ada pr bahasa jawa nih,bantuin ya teman :D " Gawea teks crita, banjur critakna ing ngarep kelas"
Kira-kira cerita pendek basa jawa yg cocok untuk anak smp apa ya..??

Jawaban 1:

Cerita kepahlawanan, cerita pengalamanmu 

Jawaban 2:

Cerita kan aja perpismu


Tolong bantu saya buatin geguritan ttg adiwiyata .

Jawaban 1:

PEPADANG BAKAL TUMEKAangrantu sinambi jumangkah ing dalan kang peteng kebak sandungan
mecaki lurung lurung kang dawa satengahing ara-ara samun
bumi kang kapidak kebak sinengker
anggawa ganda bacin
manuk manuk dhandhang kekitrang wayah sore
peteng kang gemuleng ing angganing manungsawus sinerat ana ing kitab duk ing uni
pepadang bakal tumeka anggawa kabar bebungah
kanggo kita sami jalma manungsa
kang bakal amadhangi lurung-lurung, dalan-dalan lan ara-ara samun
amadhangi sakendhenging jagat raya
mara gage kita sami tumenga ing angkasa
mangayubagya rawuhipun sang pepadhang
kanthi mesu raga nutup babahan nawa sanga
mangestu nampi pepadhang …..jakarta wanci adven minggu kaping kalih warsa 2009maymintaraga :


mobah musike paraga kanthi dadakan manut situasi lan kondisi jroning main drama diarani ... a. audience b. improvisasi c. flashback d. montase

Jawaban 1:

Improvisasi
semoga membantu :)

Jawaban 2:

B.inprovisasi.....
semoga'benar


Carikan saya cerpon sunda singkat dan paling pendek

Jawaban 1:

Dogdog pangrewong, carita biasa, papacangan, neangan, jajaten ninggang papasten.


Tolong dong buatin percakapan bahasa jawa yang didalamnya terdapat unggah-ungguh basa (krama lugu, krama inggil, ngoko lugu, dan ngoko alus).

Jawaban 1:

Nina : Hai Siti (Hai Siti)
Siti  : Hai Nina (Hai Nina)
Nina : Kowe lagi ngapa? (Kamu sedang apa? / kamu lagi ngapain?)
Siti  : Aku lagi nandur kembang ki. Aku njaluk tulung gawakno pot kembang sing ning kana kae mrene, isa ora? (Aku sedang/lagi menanam bunga nih. Aku minta tolong bawakan pot bunga yang di sana itu ke sini bisa nggak?
Nina : Ya ( Nina nggawa pot kembange).....Siti iki pot kembange. (ya...Nina membawa pot bunganya...Siti ini pot bunganya)
Siti : Matur nuwun ya (terima kasih ya)
Nina : Padha-padha Siti. Kembang-kembang iki endah ya. Apa iki kabeh duwekmu Siti? (Sama-sama Siti. Bunga-bunga ini indah ya. Apa ini semua punyamu Siti?)
Siti : Iya. Ibuku mundhutake kembang-kembang iki kabeh kanggo aku. (Iya ibuku membelikan bunga-bunga ini semua untuk aku)
Nina : Tak ewangi nyirami kembange ya? (Aku bantu menyirami bunganya ya?)Siti : Wis ora usah Nina malah dadi ngrepotake awakmu...(udah nggak usah Nina malah merepotkan kamu...)
Nina : Ora apa-apa...aku malah seneng hlo (nggak apa-apa..aku malah senang lho)
Siti : Ya wis kae nek njupuk banyu ning kran kidul kae ya....(Ya udah itu kalau mengambil air di keran sebelah selatan itu ya..)
Nina : Ok :) (ok!)

NB: Dalam bahasa Jawa jika kata kerja untuk orang tua menggunakan bahasa krama alus : pada contoh di atas membelikan:Ngoko : nukokake Krama Alus : mundhutake


Kalau dalam bahasa jawa, "dibuang" itu pakai w atau tidak?

Jawaban 1:

Kan basa jawanya dibuang=diguak


Bikinin carpon lah pke bahasa sunda

Jawaban 1:

HAYAM KONGKORONGOK SUBUH
Kacaritakeun jaman baheula aya oray naga geus lila ngalamun hayang nyaba ka kahiyangan. Unggal isuk eta oray teh osok dangdan mapantes maneh. Tapi keukeuh teu ngarasa ginding lantaran teu boga perhiasan, mangkaning arek ngadeheus ka dewa.
Sanggeus mikir manehna inget ka sobatna sakadang titinggi, maksudna arek nginjeum tanduk ka sakadang jago haritamah jago teh aya tandukan menta di anteur ka titinggi. Sanggeus aprok dicaritakeun sakabeh pamasalahan naga ka jago. Maksudnamah nginjeum tanduk ka jago, engke dianteurkeuna deui ku sakadang titinggi cak sakadang naga.
Hayam jago teu nembalan lantaran apal jahat jeung licikna naga. Lila-lila naga ngarayu, jago oge merekeun tandukna ka sakadang naga. Cak naga ka jago “engke tandukna dibalikeun deui dianteurkeun ku titinggi samemeh balebat, lamun balebat can balik wae bisi kaula poho ngawangkong jeung dewa, anjeun mere tanda weh kongkorongok sing tarik.” Geus kitumah jung weh naga jenug titinggi the arindit. Isukna samemeh balebat hayam jago kongkorongok satakerna. Sakali dua kali titinggi teu datang wae, terus jago teh kongkorongok sababaraha kali deui, tapi tetep titinggi teu dating keneh bae. Nepi ka brayna berang titinggi teu datang-datang.
“Keun sugan cenah peuting engke” pok hayam teh. Tapi weleh ditunggu nepi kasubuh titinggi teu dating keneh wae. Pohara ambekna hayam jago nepi ka nyancam lamun titinggi dating arek di pacok nepikeun ka paehna.
Ti harita hayam jago teh tiap-tiap subuh kongkorongok sarta mun papanggih jeung titinggi sok langsung dipacok nepi ka paehna, males pati dumeh kungsi ngabobodo.


Buati contoh puisi b. jawa dong, buat sampel makalah

Jawaban 1:

CITA – CITAKU

Esok awan wengi aku sinau
Kanggo nentoake cita-citaku
Ora ana wektu kanggo nyenengake atiku
Nanging semangatku nyagak sinau

Aku sinau sedina-dina
Tansah ngestokake dhawuhe wong tuwa
Takdua sak kabehing gada
Aku kudu entuk juwara

Oooh… gusti
Paringana rido awak mami
Supaya aku sesok bakti negri
Marakabi mring sesame

Oooh.. abot kaya ngene angele
Nanging aku kudu bisa nelakake
Kanggo ngimbangi rekasane wong tuwa
Bapak, Ibu ben lega atine
Putrane bisa Kabul gegayuhane

Jawaban 2:

Ini puisi jawa/geguritan ku waktu smp, semoga membantu dek
Kuasaning Pengeran
Ana lintang.. Gumantung ing awang-awang Ana mbulan.. Mesem ngguyu agawe padhang Srengenge mlethek Ing sisih wetan Kabeh mau tanda Agunge Gusti Pengeran   Rasa bungah njalari ati Uga ana susah nggeregesi Kaya dene raina lan bengi Tansah molah-malih Lan terus ganti   Urip mung sepisan Kudu dijaga lan dieman Aja nganti kelakon samubarang Sing bisa nglunturake iman lan islam   Kaya dene  lintang Sunare cemlorot gawe  girang Kaya dene  srengenge  padhang Bisa dadi sumber panguripan Ora mung kanggo jalma manungsa Nanging kabeh sing ana ing donya   Mulo ayo kanca... Kabeh padha ilingo Tumindhak kudu dijaga Ngadoh  saka  apa-apa sing ala Gusti Maha Agung tansah meruhi Kabeh sing ana ing manah lan lathi


 BAHASA JAWA !!!Gan Tolong Sebutin 200 Cangkriman Terserah Cangkriman Apa Aja Gua Kasih Nilai Tinggi

Jawaban 1:

Pak beletos : Tapak kebo lelene satusPak bomba, pak lawa, pak piyut = tapak kebo amba, tapa ula dawa, tapak sapi ciyutPindhang kileng : sapi nang kandhang, kaki menthelengBot ginawa entheng, theng ginawa abot : klobot ginawa entheng, gentheng digawa abot Sega sakepel dirubung tinggi : salakPitik walik saba kebon : nanasOra mudhun-mudhun yen ora nggawa mrica sakanthong : katesPitik walik saba meja : sulak, kemocengEmboke di elus elus anak di idak idak : andhaGajah nguntal sakrah : pawonKebo bule cancang merang : buntil Wong wudunen kuwi sugih pari : pringisanOra usah mutung. Mutung apa? Mutung kesarung (lutung kasarung)Burnas kopen : bubur panas kokopenYu mae rong : yuyu omahe rongSega sekepel dirubung tinggi : salak Wit adhikih woh adhakah : semangka Wong dodol tempe diwudani. Sing diwudani dudu sing dodol nanging tempeneWong wis gedhe kok ngguyu tuwa. Karepe nangisArti dari : 1.tunggang gunung,
2.ngabayak,
3.ngileus diteureuy gunung,
4.nyampak keneh balebat,
5.kawatesanan, 
6.ludeung ngalengkah
7.cadu make kudu nyingkah,
8.pahlawan maju tatandang,
9. nu jadi udaganana,
10.barahay

plise.. bantuin butek nih otakk

Jawaban 1:

1. Tunggang gunung artinya tanda untuk menunjukkan waktu atau disebut "wanci tunggang dunung", yaitu waktu sore menjelang matahari terbenam sekitar jam 16.00 - 17.00.
2. Ngabayak artinya berserakan.
3. Ngileus diteureuy gunung artinya menghilang ditelan gunung.
4. Nyampak keneh balebat artinya masih ada waktu sebelum fajar tiba.
5. Kawatesanan artinya dibatasi.
6. Ludeung ngalengkah artinya berani melangkah.
7. Cadu make kudu nyingkah artinya pantang atau tabu untuk menyingkir, pindah atau pergi.
8. Pahlawan maju tatandang artinya pahlawan maju berjuang, berperang atau pantang mundur.
9. Nu jadi udaganana artinya yang menjadi tujuannya.
10. Sejauh ini di dalam bahasa Sunda tidak dikenal kata "barahay", yang ada adalah "burahay" yang artinya adlah merah menyala.