Gk7qp1DNYQGDurixnE7FWT3LyBvSK3asrvqSm057
Bookmark

Wawangsalan Nyaeta


Wawangsalan Nyaeta. Nu perlu dilakukeun sangkan bisa nyieun wawangsalan nyaeta kudu mikawanoh naon nu dimaksud wawangsalan. Anu dijieun wangsalna téh tara ditétélakeun, tapi kudu.

Contoh Biantara Bahasa Sunda Isra Mi Raj Barisan Contoh
Contoh Biantara Bahasa Sunda Isra Mi Raj Barisan Contoh from barisancontoh.blogspot.com

Wawangsalan / bangbalikan nyaeta hiji wangunan sisindirian anu di wangun ku cangkang jeung eusi sarta di satukangeuna eusina mangrupa tatarucingan. Éta cangkang jeung eusi téh pada papak di puhuna (mindoan kawit). Salian ti éta, antara cangkang.

Wawangsalan / Bangbalikan Nyaeta Hiji Wangunan Sisindirian Anu Di Wangun Ku Cangkang Jeung Eusi Sarta Di Satukangeuna Eusina Mangrupa Tatarucingan.


Anu dijieun wangsalna téh tara ditétélakeun,. Anu dijieun wangsalna téh tara ditétélakeun, tapi kudu. Anu dijieun wangsalna téh tara ditétélakeun, tapi kudu ditéangan tina bagian eusi.

Dina Sindir Diwangun Deui Ku Cangkang Jeung Wangsal.


Wawangsalan nyaeta salah sahiji rupa tina sisindiran. Nilik kana wangunna, wawangsalan téh diwangun ku dua padalisan, sapadalisan sindir sapadalisan deui eusi. Conto puisi sunda lianna, salian ti sisindiran, nu eusina henteu mangrua carita, nyaeta saperti guguritan, mantra, pupujian jeung sajak.

Wawangsalan Nyaeta Salahsahiji Rupa Tina Sisindiran.


Sisindiran nyaeta wangun puisi sunda anu dina sastra indonesia mah sok disebut oge pantun. Anu siram kokojayan, abdi pamoyokan badis = ngoyok 2. Salian ti éta, antara cangkang.

Buatlah 10 Contoh Wawangsalan Dan Artinya.


Éta cangkang jeung eusi téh pada papak di puhuna (mindoan kawit). Wawangsalan téh nyaéta sisindiran anu diwangun ku sindir jeung eusi.[1] dina sindir diwangun deui ku cangkang jeung wangsal.[1] anu dijieun wangsalna téh tara ditétélakeun, tapi kudu. Wangsal téh sok murwakanti jeung salah sahiji kecap anu aya dina bagian eusi téa.

[ Asal Kecap Turucing Nyaéta Turut Cing.


Biasa dipake masak artinya : Kuring datang arek lapor artinya : Wawangsalan assalamualaikum wr wb terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.